Hombre reflexivo tendido en la cama

Quins són els altres trastorns del son?

Si dorms malament o estàs irritable no significa necessàriament que tinguis apnea del son.

L’apnea del son és només un dels trastorns del son possibles, que es tradueix en la falta de son nocturn normal. Dels vuitanta-cinc trastorns del son que existeixen, els més famosos són l’insomni, la síndrome de les cames inquietes, la narcolèpsia i els trastorns del ritme circadiari del son.

 

  • Apnea del son: és un trastorn del son que provoca pauses anormals en la respiració. També poden haver-hi moments de respiració anormalment baixa durant el son a causa d’una obstrucció a les vies respiratòries superiors.
  • Insomni: és el tipus de trastorn del son més habitual i fa que les persones tinguin dificultats per adormir-se. No s’aconsegueix dormir les hores necessàries, la qual cosa causa cansament durant el dia.
  • Síndrome de les cames inquietes (SPI) o malaltia de Willis-Ekbom: la persona sent el desig incontrolable de moure les cames o els braços a causa de sensacions incòmodes.
  • Narcolèpsia: aquest trastorn produeix excessiva somnolència durant el dia. El cervell no controla prou bé les funcions del son i de la vigília.
  • Trastorns del ritme circadiari del son: són trastorns del son provocats per una alteració del rellotge biològic, com el jet lag, les feines amb torns de dia i de nit, etc.

 

Hi ha altres trastorns respiratoris del son que s’assemblen a l’apnea del son, com ara la síndrome d’hipoventilació i obesitat, la síndrome d’«overlap» o la respiració de Cheyne-Stokes.

 

La síndrome d’obesitat i hipoventilació (SOH)

L’excés de pes fa que respirar profundament i amb la suficient rapidesa sigui més difícil del normal. Per tant, les persones obeses poden patir la síndrome d’obesitat i hipoventilació .

Cóm funciona? Darrere d’aquest problema de respiració mecànica, hi ha un fallada en el control del cervell sobre la respiració, i la seva vinculació freqüent amb l’apnea obstructiva del son condueix a una hipoventilació: la sang conté massa diòxid de carboni i no té prou oxigen. La SOH es reconeix cada cop més com un problema de salut pública important(1), sobretot en el context de l’epidèmia d’obesitat que afecta un gran nombre de països. Malgrat l’important impacte que té en la salut, aquest trastorn no està suficientment reconegut.

Les greus conseqüències respiratòries i cardiometabòliques augmenten les despeses sanitàries i el risc d’hospitalització i mort(1).

La ventilació no invasiva (VNI) és el tractament reconegut per reduir la mortalitat que, igual que la CPAP, s’aplica amb una mascareta. La VNI proporciona pressions inspiratòries altes per ajudar a la ventilació(1).

La pèrdua de pes és un tractament efectiu, però sovint resulta difícil aconseguir-ho sense intervencions addicionals com, per exemple, la cirurgia bariàtrica(1).

 

La síndrome d’«overlap » (superposició)

 

La síndrome d’«overlap» és la combinació de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i la síndrome de l’apnea obstructiva del son (SAOS).

La síndrome d’«overlap» es produeix en un percentatge comprès entre el 10% i el 15% dels pacients amb MPOC(2). Aquesta malaltia produeix una reducció d’oxigen en sang durant el son, la qual cosa provoca una fatiga extrema i altres problemes de salut.

No hi ha cap cura per a la síndrome d’«overlap», però sí que hi ha tractaments per als símptomes, com la CPAP (sigles en anglès de «pressió positiva continua en la via aèria»), que també millora la funció pulmonar(2).

 

Respiració de Cheyne-Stokes (RCS)

La RCS, també coneguda com a respiració periòdica, és un patró de respiració anormal en el qual els períodes d’hiperpnea (respiració molt profunda) s’alternen amb períodes d’apnea (pauses en la respiració) en un cicle repetit i regular. Generalment es dóna en pacients amb malalties neurològiques i cardíaques. La RCS té un mal pronòstic, que normalment acaba en cures pal·liatives. No obstant això, també pot donar-se en nens, en adults sans després d’un ascens ràpid a gran altitud o durant el son(3).

Hi ha dues opcions de tractament per a la respiració de Cheyne-Stokes (RCS): pressió positiva continua en la via aèria (CPAP, per les sigles en anglès) i servoventilació adaptativa (SVA).

La SVA és l’últim mètode de suport amb ventilador. Dissenyat especialment per tractar els pacients de RCS, la SVA adapta la pressió en funció de la respiració del pacient; d’aquesta manera, proporciona més flux quan el pacient hipoventila, i menys quan hiperventila.

Els dos tractaments, CPAP i SVA, a més de la teràpia convencional, poden millorar la funció cardíaca en general i potser el pronòstic del pacient(4).

 

Creus que pots tenir un trastorn del son, però no saps quin? El teu metge t’adreçarà a un especialista del son per obtenir un diagnòstic i rebre un tractament adequat.

Fonts:

(1) Sleep breathing disorders – European Respiratory Society White Book (capítol 23 del Llibre Blanc de la Societat Respiratòria Europea)
(2) COPD and difficulty breathing, Sleep disorders problems, Fundació Nord-americana del Son (National Sleep Foundation, NSF)
(3) Cheyne-Stokes and abnormal patterns of respiration, Patient.co.uk, consultat el (data)
(4) Momomura S; Treatment of Cheyne-Stokes respiration-central sleep apnea in patients with heart failure. J Cardiol. 2012 Mar;59(2):110-6. doi: 10.1016/j.jjcc.2011.12.008

Si vostè vol saber mes...