睡眠はなぜ重要なの?

Per què és important dormir?

睡眠はなぜ重要なの?

La resposta és ben senzilla: dormir és vital. Vital per al nostre benestar en general. Vital per a la salut mental, física i emocional tant dels adults com dels nens.

Però l’estil de vida canviant fa que la gent tendeixi a comprometre les hores de dormir, fet que provoca trastorns relacionats amb el son.
Segons l’Associació Mundial de Medicina del Son (World Association of Sleep Medicine, WASM), fins al 45% de la població mundial total té problemes relacionats amb el son, la qual cosa converteix aquesta qüestió en una epidèmia global que amenaça la nostra salut i la nostra qualitat de vida(1).
La pèrdua de qualitat del son i les alteracions respiratòries que hi estan relacionades causen sovint problemes de salut, com hipertensió, malalties cardíaques, vessaments cerebrals o diabetis.
En el dia a dia, un son inadequat fa que no estiguem alerta, i que la concentració, la qualitat del treball i la productivitat acadèmica disminueixin. D’altra banda, augmenta la probabilitat que patim accidents laborals o de trànsit.

La major part dels trastorns del son, com l’apnea, es poden evitar o tractar. Però únicament menys d’un terç dels malalts busca ajuda professional(2).

Ser diagnosticat i tractat d’un trastorn del son pot canviar la vida d’una persona!

 

Fonts:

(1) National Consumer Research Institute Predicts Top Five Health Trends for 2012, Fundació Nord-americana del Son (National Sleep Foundation, NSF), http://sleepfoundation.org/sleep-news/national-consumer-research-institute-predicts-top-five-health-trends-2012, consultat l’01/07/2015
(2) Léger D et al. Economic consequences of insomnia. Sleep Res 26, 412

Si vostè vol saber mes...