Mujer mayor que tiene una charla con su hija

LES NOSTRES OFERTES AL LLARG DE TOT EL PROCÉS ASSISTENCIAL

Air Liquide Healthcare atén 1.200.000 pacients domiciliaris que pateixen malalties cròniques. En tant que actor principal en l’assistència domiciliària, Air Liquide Healthcare s’esforça per garantir que els pacients rebin el tractament de la manera més adequada i per assegurar-se que el respectin, amb la qual cosa salvaguarden la seva autonomia i qualitat de vida.

 

A través de les seves àrees d’experiència, Air Liquide Healthcare proporciona solucions i ofereix productes als hospitals (gasos medicinals), als responsables de les teràpies respiratòries cròniques (ofertes d’assistència domiciliària) i als sectors especialitzats en el benestar i la prevenció (serveis d’higiene i ingredients galènics).

 

Home Healthcare - Assistència domiciliària

Moltes persones arreu del món tenen dificultats per respirar i, com a conseqüència, no gaudeixen de bona salut. Allò que molts de nosaltres considerem normal representa per a moltes altres persones un repte al qual s’han d’enfrontar un dia rere l’altre.
Per aquest motiu Air Liquide Healthcare dóna tanta importància a les teràpies respiratòries i d’infusió.

A través de la seva activitat d’assistència domiciliària respiratòria, i d’acord amb les directrius clíniques internacionals, Air Liquide Healthcare atén pacients afectats de malalties cròniques, entre les quals s’inclouen:

  • La malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).
  • La síndrome de l’apnea obstructiva del son (SAOS) i altres trastorns respiratoris durant el son.
  • La insuficiència respiratòria crònica.

 

Amb el subministrament i el suport a l’administració de medicaments a domicili, Air Liquide Healthcare contribueix a la gestió de teràpies d’infusió per a:

  • La diabetis
  • La malaltia de Parkinson
  • La hipertensió pulmonar
  • El càncer
  • Les deficiències nutricionals
  • El dolor
  • La immunodeficiència i altres malalties

 

Ara bé, com podrien ser adequades unes teràpies sense un conjunt complet de serveis basats en la comoditat, en la seguretat i en la necessitat de suport i d’interès humà en general? Air Liquide Healthcare ofereix assistència les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, altes d’hospitals, programes de suport a pacients i formació sobre dispositius mèdics.

 

El seu equip especialitzat, format per farmacèutics, infermers, nutricionistes i tècnics, treballa estretament amb metges per donar una millor assistència i augmentar la qualitat de vida del pacient.

 

Cures hospitalàries

Air Liquide Healthcare també ofereix solucions –gasos medicinals, equips i serveis– que s’utilitzen als quiròfans, a les unitats de cures intensives i als boxes d’urgències. Els gasos medicinals permeten als professionals sanitaris tractar, alleujar el dolor, anestesiar i millorar la funció respiratòria. Cada dia, els empleats d’Air Liquide Healthcare presten servei a més de 7.500 hospitals i clíniques, subministrant-los gasos medicinals.

 

Higiene

La higiene als hospitals és la mesura més efectiva per evitar infeccions. Air Liquide Healthcare és un actor clau en la desinfecció d’hospitals a través de Schülke, la seva marca específica per a la higiene. Air Liquide Healthcare contribueix a lluitar contra les pandèmies amb una àmplia gamma de productes. Fent ús dels seus més de 120 anys d’experiència, Air Liquide Healthcare està totalment involucrada a protegir la seguretat, tant dels pacients com dels professionals sanitaris.

 

Ingredients galènics per a productes sanitaris

Durant més de 60 anys, SEPPIC –una filial d’Air Liquide Healthcare– ha estat dissenyant i proporcionant ingredients especials innovadors per a productes sanitaris als sectors de la cosmètica, la indústria farmacèutica i les vacunes. La combinació de coneixements científics i desenvolupament de productes naturals fa de SEPPIC el proveïdor favorit dels sectors de la salut i el benestar.

 

Sigui quina sigui la malaltia dels pacients (problemes respiratoris, diabetis, infecció respiratòria, malaltia de Parkinson, etc.), Air Liquide Healthcare treballa i treballarà per estar sempre a prop d’ells.

 

 

Fonts:

Protecting vulnerable lives, Air Liquide Healthcare METTRE BROCHURE PDF

Si vostè vol saber mes...