El nostre compromís és fort i apassionat

El compromís d’Air Liquide Healthcare és fort:

- Fort en el suport als pacients durant el tractament.

- Fort en el servei als professionals sanitaris d’arreu del món.

La seva preocupació principal és garantir la seguretat del pacient i satisfer les seves necessitats. Per això, Air Liquide Healthcare s’esforça per assolir l’excel·lència treballant braç a braç i establint relacions a llarg termini amb tots els actors del sector sanitari. Els seus serveis, segurs i fiables, fan possible que els pacients estiguin a casa. Quin és, si no, el millor lloc per oferir solucions, establir un tractament segur i proporcionar l’assistència que necessiten respectant les prescripcions mèdiques en tot moment?

Air Liquide Healthcare també ofereix formació i educació permanents als seus empleats, avalua els equips i identifica riscos potencials per a la seguretat.

 

El suport, una part de la nostra història

Air Liquide Healthcare està compromesa a donar suport a les iniciatives de les organitzacions i dels pacients que milloren les condicions sanitàries als països on el grup opera.

És una de les primeres empreses que dóna suport total al document Helsinki Declaration on Patient Safety in Anaesthesiology (Declaració de Helsinki sobre la seguretat dels pacients en Anestesiologia) iniciat per l’EBA (sigles en anglès de la Junta Europea d’Anestesiologia) i per l’ESA (sigles en anglès de la Societat Europea d’Anestesiologia).

L’empresa també dóna suport a les accions d’organitzacions com l’EFA (sigles en anglès de la Federació Europea de Pacients amb Al·lèrgia i Malalties Respiratòries) relacionades amb iniciatives per conscienciar sobre la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC), entre altres malalties. Air Liquide Healthcare també sosté les accions de l’EFA que tenen com a objectiu facilitar els viatges dels pacients amb oxigenoterapia.

Les seves filials d’assistència domiciliària a França han signat la Carta dels pacients juntament amb la FFAAIR (sigles en francès de la Federació Francesa d’Associacions i Amics d’Afectats per Malalties, Fallades i Discapacitats Respiratòries) per a la cura i la supervisió dels pacients als seus domicilis.

Air Liquide Healthcare té en compte l’opinió i és sòcia de l’AJD  (sigles en francès de l’Associació de Joves Diabètics), i també dóna suport a la Federació Espanyola de Fibrosi Quística , centrada en els amics i familiars dels pacients afectats per aquesta malaltia.

A tots els punts del món on opera, Air Liquide Healthcare s’esforça per donar suport a les associacions i comunitats de pacients en les seves accions per millorar la vida de les persones amb malalties cròniques.

Finalment, la Fundació Air Liquide dóna suport als projectes d’investigació mèdica per millorar la funció respiratòria.

Si vostè vol saber mes...