Apnee notturne fattori di rischio

Qui està en risc?

L’apnea del son és una malaltia habitual però infradiagnosticada. Encara que hi ha factors que n’augmenten el risc, qualsevol persona pot patir-la, independentment de l’edat, del gènere o de la constitució corporal.

La síndrome de l’apnea obstructiva del son (sovint anomenada SAOS, segons el seu acrònim) afecta entre l’1% i el 6% de la població mundial adulta(1). La SAOS és el tipus més habitual d’apnea del son(1), però tot i així encara no es coneix prou: el 80% dels malalts no són conscients que la pateixen i, per tant, no reben tractament(2)

fattori di rischio apnee notturne

Factors de risc de l’apnea del son

Qualsevol persona pot tenir apnea del son, independentment de l’edat, del gènere o de la constitució corporal. No obstant això, presentar un dels següents factors pot augmentar el risc de patir la síndrome(3):

 

 • Ser gran. L’apnea del son es produeix amb més freqüència en adults de més de 50 anys. Normalment, s’estanca després dels 60 anys, però estudis recents mostren que continua creixent després dels 70 anys.
 • Ser home. La SAOS és més habitual en homes que en dones. Aquest fet s’atribueix a les diferències en les propietats anatòmiques i funcionals de les vies respiratòries superiors.
 • Sobrepès. Un adult amb un IMC (índex de massa corporal) de 30 o superior es considera obès. El risc de tenir apnea del son augmenta amb l’excés de pes corporal.
 • Historial familiar. L’apnea del son pot aparèixer amb més freqüència entre familiars de primer grau. Això pot ser degut a trets heretats o a estils de vida similars.
 • Estrenyiment de les vies respiratòries. Si tens congestió nasal, un defecte anatòmic o una al·lèrgia respiratòria, tens més probabilitats de desenvolupar SAOS.
 • Postmenopausa. La SAOS és més comuna en dones postmenopàusiques.
 • Embaràs. La SAOS augmenta durant l’embaràs, sobretot el tercer trimestre.
 • Fumar. El tabac està associat a un major risc de roncar i de desenvolupar la SAOS.
 • Alcohol. Beure alcohol pot augmentar la facilitat per col·lapsar-se de les vies respiratòries superiors i provocar apnees.
 • Falta de son i posició supina. També són possibles factors contribuents.
 • Medicació relaxant muscular. La medicació del tipus fàrmacs hipnòticosedants i opiacis pot empitjorar la SAOS.

 

Fonts:

(1) The World Health Organization. Chronic respiratory diseases (Organització Mundial de la Salut, OMS. Malalties respiratòries cròniques), www.who.int/gard/publications/chronic_respiratory_diseases.pdf, consultat el 21/05/2015
(2) Obstructive Sleep Apnea – A guide for GP’s – Fundació Britànica del Pulmó (British Lung Foundation, BLF) (NHS)
(3) Sleep breathing disorders – European Respiratory Society WhiteBook (capítol 23 del Llibre Blanc de la Societat Respiratòria Europea)

Si vostè vol saber mes...